Cze
10

Prezydent powołał zespół zadaniowy ds. budżetu obywatelskiego

Zarządzeniem nr 106/5/2017 z 25 maja br. Prezydent Miasta Lublin powołał zespół zadaniowy ds. Budżetu Obywatelskiego. Zadaniem Zespołu jest ocena formalna projektów zgłoszonych przez mieszkańców do Budżetu Obywatelskiego na rok 2018 zgodnie z kryteriami ustalonymi przez Prezydenta Miasta […]

Kwi
30

Rusza nabór projektów do BO 2018

Ruszył nabór projektów do Budżetu Obywatelskiego na 2018 rok. Podobnie jak w ubiegłym roku mamy do rozdysponowania 15 mln zł, z czego 9 000 000 zł będzie przeznaczone na projekty małe, a6 000 000 zł […]

Sty
19

Nagranie ze spotkania konsultacyjnego

12 stycznia Urząd Miasta zorganizował spotkanie konsultacyjne ws zasad budżetu obywatelskiego.

Sty
13

Do 31 stycznia trwają konsultacje społeczne ws przyszłorocznej edycji budżetu obywatelskiego

Propozycje zmian zostały wypracowane w grupie osób, które wcześniej zgłosiły uwagi. Dotyczą czterech kwestii: 1. Nowe progi projektów małych (25-300 tys zł.) i dużych (300-800 tys. zł). 2. Nowy podział kwoty 15 mln zł pomiędzy […]