Pilotaż w 2013

W 2013 roku Fundacja Wolności wspólnie z Radą Dzielnicy Rury przeprowadziła pilotażową realizację budżetu obywatelskiego na terenie dzielnicy Rury w Lublinie.

 

Poniżej pełne wyniki głosowania:

Głosy

Numer i nazwa zadania

83

1. Wykonanie tablic informacyjnych-ogłoszeniowych na terenach miejskich na każdym z osiedli.

22

2. Połączenie dróg rowerowych na obszarze dzielnicy

12

3. Wykonanie drogi rowerowej wzdłuż ulicy Wileńskiej

7

4. Zamontowanie słupków do przywiązania smyczy psich w okolicach sklepów

7

5. Wymiana płyt chodnikowych na kostkę po prawej stronie ulicy Pana Tadeusza od ul. Grażyny do bloku nr 10

2

6. Położyć asfalt na jezdnię i wymienić krawężniki na całej długości ulicy Pana Tadeusza

2

7. Przebudować zatoczki parkingowe poprzez wycięcie starych topoli i zdziczałych krzewów rosnących przy parkingach przy ul. Pana Tadeusza

3

8. Poszerzenie i remont chodnika pomiędzy ul. Rymwida, a ul. Wallenroda 2A

14

9. Modernizacja ul. Balladyny – wykonanie projektu i realizacja przebudowy

12

10. Remont ul. Balladyny

8

11. Modernizacja ul. Balladyny

2

12. Uporządkowanie terenu oraz ułożenie chodnika przy dwóch przychodniach przy ul. Zana 14

3

13. Ułożenie chodnika na ul. Grażyny prawa strona od ul. Wileńskiej do Wajdeloty

3

14. Ułożenie chodnika przy ul. Leonarda przy przychodni oraz wytyczenie przejścia dla pieszych od stronę E.Leclerc na drugą stronę ulicy

3

15. Naprawa nawierzchni ul. Pana Tadeusza

3

16. Wykonanie dodatkowych zatok parkingowych przy ul. Pana Tadeusza

6

17. Wykonanie dokumentacji projektowej remont i modernizacja ulicy Wallenroda z uwzględnieniem wykonania dodatkowych miejsc postojowych wzdłuż ulicy

5

18. Remont ulicy i wykonanie kilku miejsc parkingowych przy ul. Pana Balcera

3

19. Wykonanie kilku miejsc parkingowych od budynku Pana Balcera 1 w stronę Jana Sawy 6/8

3

20. Wykonanie nowych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych

4

21. Przebudowa schodów przy bloku Pana Tadeusza 8 na parking

3

22. Remont ulicy i parkingów przy ul. Pana Tadeusza

6

23. Wykonanie nowych miejsc parkingowych przy ul. Pana Tadeusza

1

24. Remont nawierzchni ulicy i parkingów przy ul. Pana Tadeusza

3

25. Wykonanie nowych miejsc parkingowych przy ul. Pana Tadeusza

23

26. Integracyjne miejsce spotkań z placem zabaw (także z kilkoma elementami dla dzieci z niepełnosprawnością), stolikami do gier planszowych, „siłownia pod chmurką” , mini boiska dla dzieci do gry w piłkę nożną, a także kosz do gry, mini scena. Elementy placu dla dzieci dające możliwość plenerowymi elementami do ćwiczeń tzw. zabaw integracyjnych. O nowoczesnej architekturze, z ekologicznych materiałów.

20

27. Street workout park, czyli profesjonalne miejsce przeznaczone do ćwiczenia tzw. street workoutu, będącego aktywnością fizyczną polegającą na wykorzystywaniu elementów zabudowy miejskiej do wykonywania ćwiczeń. Składałby się z połączonych ze sobą i wmontowanych w ziemię słupów oraz rozpiętych między nimi drążków. Cały kompleks zajmowałby powierzchnię ok. 135m2

11

28. Dokumentacja remontu ulicy Kajetana Hryniewieckiego

4

29. Wykonanie dodatkowych miejsc parkingowych na ulicy Kajetana Hryniewieckiego

2

30. Dokumentacja remontu ulicy Piastowskiej

4

31. Wykonanie dodatkowych miejsc parkingowych na ulicy Piastowskiej

7

32. Dokumentacja remontu ulicy Leszka Czarnego

5

33. Wykonanie dodatkowych miejsc parkingowych na ulicy Leszka Czarnego

4

34. Dokumentacja remontu ulicy Bolesława Chrobrego

3

35. Wykonanie dodatkowych miejsc parkingowych na ulicy Bolesława Chrobrego

4

36. Dokumentacja remontu ulicy Nowogródzkiej

4

37. Wykonanie dodatkowych miejsc parkingowych na ulicy Nowogródzkiej

31

38. Dokumentacja remontu ulicy Balladyny

12

39. Wykonanie dodatkowych miejsc parkingowych na ulicy Balladyny

3

40. Dokumentacja remontu ulicy Pana Wołodyjowskiego

4

41. Wykonanie dodatkowych miejsc parkingowych na ulicy Pana Wołodyjowskiego

5

42. Dokumentacja remontu ulicy Juranda

5

43. Wykonanie dodatkowych miejsc parkingowych na ulicy Juranda

4

44. Dokumentacja remontu ulicy Konrada Wallenroda

3

45. Wykonanie dodatkowych miejsc parkingowych na ulicy Konrada Wallenroda

4

46. Dokumentacja remontu ulicy Pana Balcera

4

47. Wykonanie dodatkowych miejsc parkingowych na ulicy Pana Balcera

4

48. Dokumentacja remontu ulicy Faraona

5

49. Wykonanie dodatkowych miejsc parkingowych na ulicy Faraona

7

50. Dokumentacja remontu ulicy Magdaleny Brzeskiej

8

51. Wykonanie dodatkowych miejsc parkingowych na ulicy Magdaleny Brzeskiej

6

52. Dokumentacja remontu ulicy Pozytywistów

3

53. Wykonanie dodatkowych miejsc parkingowych na ulicy Pozytywistów

10

54. Dokumentacja remontu ulicy Wapiennej

9

55. Wykonanie dodatkowych miejsc parkingowych na ulicy Wapiennej

2

56. Dokumentacja remontu ulicy Nowomiejskiej

2

57. Wykonanie dodatkowych miejsc parkingowych na ulicy Nowomiejskiej

7

58. Dokumentacja remontu ulicy Sowińskiego (w części należącej do dzielnicy Rury)

1

59. Wykonanie dodatkowych miejsc parkingowych na ulicy Sowińskiego (w części należącej do dzielnicy Rury)

3

60. Dokumentacja remontu ulicy Słonecznej

2

61. Wykonanie dodatkowych miejsc parkingowych na ulicy Słonecznej

4

62. Dokumentacja remontu ulicy Letniej

2

63. Wykonanie dodatkowych miejsc parkingowych na ulicy Letniej

3

64. Dokumentacja remontu ulicy Plażowej

1

65. Wykonanie dodatkowych miejsc parkingowych na ulicy Plażowej

3

66. Dokumentacja remontu ulicy Kredowej

3

67. Wykonanie dodatkowych miejsc parkingowych na ulicy Kredowej

2

68. Ustawienie ławek przy ciągach pieszych na ulicy Pana Tadeusza

2

69. Ustawienie ławek przy ciągach pieszych na ulicy Grażyny

10

70. Wprowadzenie identyfikatorów dla mieszkańców na parkingach miejskich

44

71. Remont i modernizacja ulicy Konrada Wallenroda z uwzględnieniem dodatkowych miejsc postojowych

5

72. Remont ogrodzenia przedszkola przy ulicy Grażyny 10

2

73. Montaż kamer na osiedlu Piastowskim i włączenie ich do miejskiego monitoringu

2

74. Wykonanie ogrodu przedszkolnego przy przedszkolu nr 48 ul. Leonarda 15

18

75. Kurs samoobrony „Krav Maga” dla kobiet w Domu Kultury LSM

3

76. Postawienie urządzeń do rekreacji dla dorosłych na os. Piastowskim

9

77. Wykonanie parkingu przy przedszkolu nr 36 ulicy Konrada Wallenroda 4

10

78. Zamontowanie sygnalizacji świetlnej przy ulicy Bohaterów Monte Cassino przy przystanku autobusowym MPK Skrzetuskiego 1

4

79. Ustawienie pojemników na psie odchody pomiędzy stacja CPN przy Głębokiej, a ulicą Glinianą

3

80. Ustawienie ławek pomiędzy stacja CPN, a ulicą Glinianą

6

81. Wykonanie miejsc parkingowych przy ulicy Głęboka 8

3

82. Wykonanie drogi dojazdowej do budynku przy ul. Głębokiej 8

10

83. Wykonanie dojazdu do Zespołu Szkół przy ulicy Rzeckiego 10

4

84. Ograniczenie prędkości na ul. Glinianej-zamontowanie progów zwalniających

3

85. Wykonanie miejsc parkingowych przy ulicy Glinianej 25

3

86. Remont schodów przy przedszkolu nr 67, przy ulicy Nadbystrzyckiej

3

87. Remont ulicy za pawilonami przy ulicy Głębokiej

5

88. Doposażenie placu zabaw w przedszkolu nr 33 im. Kubusia Puchatka

3

89. Modernizacja placu zabaw przy przedszkolu nr 47, przy ul. Mieszka I

1

90. Remont 2 par schodów pomiędzy ulicą Bohaterów Monte Cassino, a ulicą Skrzetuskiego

4

91. Ustawienie ławek w wąwozie pomiędzy ulicami Zana i Nowomiejska

6

92. Przebudowa schodów z uwzględnieniem podjazdu dla wózków przy przedszkolu nr 57 przy ul. Rzeckiego 12

3

93. Remont schodów przy MDK przy Bolesława Chrobrego 18

4

94. Ustawienie w wąwozie pomiędzy Rurami, a Czubami parku linowego dla dzieci i młodzieży

38

95. Ustawienie na osiedlach dodatkowych domków dla kotów

9

96. Ustawienie stałych stołów do gry w pingponga na każdym z osiedli

13

97. Ustawienie stołów do gry w szachy na każdym z osiedli

6

98. Wybudowanie w wąwozie w okolicach Szkoły Podstawowej nr 38 placu zabaw dla dzieci

14

99. Wykonanie ściany-skałki wspinaczkowej

7

100. Remont ogrodzenia przy przedszkolu na ulicy Balladyny

6

101. Wykonanie Przyrodniczych ścieżek edukacyjnych na osiedlu Adama Mickiewicza

1

102. Uporządkowanie wąwozu pomiędzy ulicą Tomasza Zana a Nowomiejską i ustawienie ławek dla mieszkańców

5

103. Wykonanie ogrodzenia przy śmietniku pomiędzy ośrodkiem zdrowia przy ulicy Konrada Wallenroda, a pawilonami

6

104. Zainstalowanie latarni przy przejściu dla pieszych w okolicy ul. Nadbystrzyckiej – Nowomiejskiej

2

105. Remont schodów przy przedszkolu nr 67

2

106. Wykonanie przejścia dla pieszych na ulicy Juranda przy przychodni zdrowia

3

107. Wykonanie zatoki parkingowej przy ulicy Kredowej

6

108. Połączenie ulicy Piastowskiej z ulicą Tomasza Zana

20

109. Domki dla wróbli oraz więcej karmników dla ptaków na LSM (szczególnie na osiedlu Sienkiewicza)

5

110. Ażurowe ogrodzenie kocich domków przy ul. Juranda 1 (obok garaży) i z tyłu altany śmietnikowej przy Skrzetuskiego 4

9

111. Monitoring przejścia z ul. Monte Cassino do ul. Juranda 1

Comments

comments